Thursday, September 23, 2021

In data de 22.07.2019, Sindicatul Liber al Navigatorilor a lansat programul FANSLN, un program de acordare a unui ajutor material la pensionarea navigatorilor membri SLN, care se va acorda in conformitate cu Regulamentul urmator:


REGULI  de Calcul şi Acordare a ajutorului material la pensionarea membrilor de sindicat.


Art.1

a) - Se acordă ajutor material pentru pensionarea navigatorilor membri SLN la împlinirea vârstei de 60 de ani sau la prezentarea unei decizii de pensionare. 

b) - Ajutorul material pentru pensionare se acordă:   

       i)  - membrilor de sindicat care navighează pe nave care sunt acoperite de contracte colective de muncă negociate şi semnate de SLN; 

       ii) - membrilor palieter (alți membri SLN decât cei descrişi la punctul a) din prezentul articol). 

Read more: Programul FANSLN

Category: Membri SLN

SLN Romania

 Drepturi si beneficii pentru 
- membri S.L.N. CARE AU COMPLETAT “CERERE ADERARE “ 
- navigatorii care naviga pe nave acoperite de cotracte S.L.N. DAR NU AU COMPLETAT “CERERE ADERARE” 

Read more: Drepturi si beneficii

Category: Membri SLN

Search site ...