SLN Romania

 Drepturi si beneficii pentru 
- membri S.L.N. CARE AU COMPLETAT “CERERE ADERARE “ 
- navigatorii care naviga pe nave acoperite de cotracte S.L.N. DAR NU AU COMPLETAT “CERERE ADERARE” 

 

 Drepturi si beneficii pentru membri S.L.N.  

CARE AU COMPLETAT “CERERE ADERARE “ 
in conformitate cu STATUL S.L.N.,HOTARARI S.L.N. SI I.T.F.MEXICO CITY  POLICY

 • Beneficiaza de negocierea contractelor de munca standard I.T.F. si respectarea lor.
 • Asistenta in vederea semnarii contractului individual de munca si pastrarea confidentialitatii discutiilor.
 • Dreptul de a fi propus pentru alegeri in cadrul Comitetului Executiv;
 • Dreptul de a alege si de  a fi ales in Comitetul Executiv SLN;
 • Card membru SLN/ITF si protectia datelor personale. 
 • Asistenta juridica; 
 • Asistenta in orice colt al lumii atunci cand intampinati probleme;
 • Consultanta de specialitate privind MLC 2006.Aplicare standarde MEXICO CITY POLICY si cooperare cu ETF,ITF,IMO,ILO in beneficiul membrilor.
 • Linie telefonica  disponibila 24/7 pentru plangeri si raportare cazuri speciale;
 • Ajutoare materiale in caz de accidente, imbolnaviri, pierderea capacitatii de lucru pe mare, atunci cand aceste compensatii nu mai pot fi recuperate de la armatori ;
 • Participarea la Programul FANSLN de ajutorare a membrilor de sindicat la varsta pensionarii;
 • Ajutoare materiale in cazuri sociale deosebite care vin in sprijinul continuarii activitatii pe mare*;
 • Ajutoare materiale in cazuri sociale deosebite care tin de sanatate*;  
 • Asistenta in caz de abandon;
 • Interventii pe langa autoritatile din Romania si cele internationale in caz de nevoie;
 • Acces la facilitatile si serviciile Seamen’s Club CONSTANTA SI CENTRUL AGIGEA.
 • Eliberarea gratuita a diverselor documente din arhiva SLN;
 • Acces gratuit la manifestarile culturale organizate de sindicat;
 • Informatii cu privire la noul loc de munca inainte de semnarea contractului;
 • Participarea la seminarii, pregatiri , perfectionari in domeniul maritim de interes si sindical finantate de sindicat;
 • Participarea la sedintele comitetelor internationale pe teme maritime si sindicale de interes,  finantate de sindicat;
 • Informari periodice prin revista “CAP COMPAS”distribuita la bordul navelor si la sediul SLN cu titlu gratuit si prin mijloace electronice, , etc;
 • Consilierea familiei  in cazuri deosebite cum ar fi abandon, rapiri, zone de razboi;
 • Cadouri si serbari cu ocazia sarbatorilor pentru copii si navigatori;
 • Asigurarea unei legislatii fiscale prietenoase; 
 • Sprijinirea tinerilor pentru finalizarea programelor de cadetie.**

*In baza unui anchete sociale finalizate
**In baza programului Cadetul Roman

 Beneficii acordate de sindicat pentru navigatori pe perioada cat sunt ambarcati pe nave acoperite de contracte negociate de  S.L.N.  

ACESTIA NU AU COMPLETAT “CERERE ADERARE” si nu sunt membri de sindicat cf Statut

BENEFICII

 • Beneficiaza de drepturile ce decurg din contractul colectiv de munca negociat de SLN;
 • Asistenta in vederea semnarii contractului individual de munca in conditiile punctului anterior  si pastrarea datelor confidentiale .
 • Card fara ID No – valabil doar pe perioada ambarcarii la nava acoperita de contractul colectiv de munca negociat de SLN
 • Asistenta in caz de abandon pe nava acoperita de contract colectiv negociat de SLN
 • Eliberarea diverselor documente din arhiva SLN;
 • Acces gratuit la manifestarile culturale organizate de sindicat;
 • Informari perioadice prin mijloace electronice si publicatii REVISTA “CAP COMPAS “editata de SLN si distribuita la bordul navelor sau sediu SLN.
 • Consilierea familiei  in cazuri deosebite cum ar fi abandon, rapiri, zone de razboi care se intampla pe nava acoperita de contract colectiv negociat de SLN
 • Cadouri si serbari cu ocazia sarbatorilor pentru copii.
 • Asigurarea unei legislatii fiscale prietenoase. 
 • Acces la facilitatile si serviciile SEAMENS CLUB CONSTANTA SI CENTRUL AGIGEA

 

Category: Membri SLN