Creşte numărul navigatorilor români traşi pe sfoară

 articol publicat online in Cuget Liber, Marţi, 22 Septembrie 2015. Autor: Ion TIŢA-CĂLIN

(articol Cuget Liber)

Aplicarea Convenţiei MLC 2006 ar trebui să îi protejeze de rechinii din shipping

Apele din shipping-ul internaţional sunt tulburi. Chiar dacă s-a mai temperat, criza din flota mondială este departe de final. Victimele competiţiei foarte dure din piaţă sunt navigatorii, practicile de dumping social, care contravin Convenţiei internaţionale privind munca şi viaţa pe mare MLC 2006, fiind larg răspândite. 

Se constată o creştere a numărului marinarilor români traşi pe sfoară de rechinii din shipping-ul internaţional. Săptămâna trecută, Sindicatului Liber al Navigatorilor i-au fost semnalate zece astfel de cazuri, printre ele fiind şi cel al unui comandant de navă. 


„De regulă, navigatorii se plâng că au fost debarcaţi fără să li se plătească toate drepturile salariale. Unii dintre ei nu au contracte de îmbarcare, iar dacă acestea există, nu respectă legislaţia internaţională. Am rămas stupefiat când am citit contractul unui comandant de navă care a fost păcălit şi a acceptat să se debarce fără plata la zi a salariului. Documentul este în-tocmit de o firmă de crewing din România. Pe cele zece pagini sunt înşirate numai obligaţii şi penalităţi pentru navigator, iar la drepturi, doar salariul lunar. Nu se pomeneşte nimic despre celelal-te drepturi prevăzute în legislaţia internaţională, despre programul de muncă, timp liber, plata muncii peste program, securitatea muncii, prevenirea accidentelor şi aşa mai departe. În clauza privind protecţia socială se afirmă că navigatorul este asigurat, dar nu se precizează pentru ce sumă şi care este clubul de asigurări. O astfel de clauză nu are nicio valoare, nu produce niciun efect” - a declarat Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor. 

Potrivit legislaţiei internaţionale, rolul de a veghea asupra raporturilor de muncă din shipping revine autorităţilor navale naţionale. Ele trebuie să verifice dacă există contracte colective şi individule de muncă, dacă acestea sunt conforme MLC 2006, dacă prevederile lor sunt respectate. Autorităţile navale trebuie să primească sesizările navigatorilor, să le rezolve şi să ia măsuri de sancţionare a angajatorilor, cu alte cuvinte, trebuie să facă în shipping ceea ce inspectoratele de muncă fac pe uscat.

România a devenit parte a Convenţiei MLC 2006 pe data de 21 august 2015, când în „Monitorul Oficial” nr. 636 a fost publicată Legea nr. 214/2015 de ratificare a actului normativ internaţional. Acest fapt nu este cunoscut de către Organizaţia Internaţională a Muncii, cea care monitorizează implementarea convenţiei. Pe site-ul acestui organism, ţara noastră nu este nominalizată alături de celelalte state care au ratificat-o. Bănuiesc că acest fapt se explică dintr-o deficienţă de comunicare. Ministerul Transporturilor ar trebui să informeze OIM despre ratificare.România participă la Paris Memorandum, organizaţie ce cuprinde 27 de autorităţi navale din Europa şi America de Nord. Potrivit raportului pe anul 2014, serviciile de Port State Control ale statelor care fac parte din această organizaţie au constatat, în timpul in-specţiilor la bordul navelor, un număr mare de abateri de la prevederile Convenţiei MLC 2006. 21% dintre acestea erau în legătură cu timpul de muncă şi odihnă, 14% erau legate de hrană şi catering, iar 37%, de securitatea muncii şi prevenirea accidentelor. România nu a avut nicio contribuţie la constatarea acestor deficienţe întrucât ţara noastră nu ratificase convenţia la acea vreme. Ministerul Transporturilor are, acum, obligaţia să facă următorul pas: să pregătească pachetul de acte normative pentru punerea în practică a Convenţiei MLC 2006.

Category: Legislatie