RETROSPECTIVA 2016

 

   Sindicatul Liber al Navigatorilor a făcut, la final de an, un bilanţ al activităţii pe 2016. În ciuda reglementărilor legale tot mai clare, la care au fost obligate să adere cât mai multe state, marinarii s-au lovit, anul acesta, de probleme diverse.

  Anul acesta au fost raportate patru cazuri de decese sau dispariţii de la bordul navelor, cu şase mai puţine decât anul trecut, dar şi 12 accidente de muncă. În schimb, dacă în 2015 au existat 20 de cazuri de navigatori români abandonaţi de armatori, anul acesta, numărul lor a crescut la 68. Prin implicarea SLN şi a Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor, au fost executate două poliţe de asigurare pentru repatrierea şi plata personalului navigant aflat în situaţia abandonului, alte trei fiind în proces de executare.

  Un lucru lăudabil este că marinarii au început să înţeleagă sprijinul pe care îl pot primi de la SLN, de altfel, singura organizaţie care se implică în situaţii de abandon sau neplată a salariilor. Astfel, de la 220 de cazuri rezolvate cu succes în 2015, anul acesta, 396 de marinari au cerut ajutorul SLN sau ITF România.
  

  Sunt însă destui marinari care se află în situaţii critice, dar pe care SLN nu îi poate ajuta, deoarece nu sunt membri de sindicat. Există 260 de cazuri semnalate dar care nu au fost preluate de SLN deoarece sunt implicaţi nemembrii de sindicat iar situaţiile nu s-au încadrat în politica SLN/ITF. Anul trecut au fost 150 de astfel de cazuri.

  Implicarea SLN a presupus şi recuperarea de bani pentru navigatorii români, peste 1,1 milioane dolari fiind suma totală, atât pentru marinarii români, cât şi pentru cei străini, din aceasta, 560.000 dolari reprezentând drepturi recuperate prin intervenţia Inspectoratului ITF în România.
  Per total, anul 2016 a fost un an mai riscant pentru activitatea navigatorilor din punct de vedere al pericolului falimentului unor companii de navigaţie şi neplata salariilor. În prezent, 19 nave se află în stare de abandon în toată lumea.

  În ceea ce priveşte promovarea unor legi speciale pentru navigatori, SLN este organizaţia care a sprijină semnarea tratatului bilateral România –Norvegia privind contribuţia socială a navigatorilor care vor lucra pe nave sub pavilion NIS (Norvegia). De asemenea, sindicatul a acţionat alături de agenţiile de crewing partenere pentru acordarea din oficiu a noilor certificate în conformitate cu STCW Manila 2010 pentru timonierii care au lucrat pe nave maritime în perioada 2008-2012, în conformitate cu această convenţie.

  S-au făcut demersuri pentru ca aplicarea STCW Manila 2010 să se amâne practic până la 1 iulie 2017, cu un interval de amânare de 6 luni, în care navigatorii români au încă timp să-şi actualizeze certificatele în conformitate cu noile reguli. În privinţa proiectelor legislative, SLN are deja o propunere pentru implementarea MLC 2006 în legislaţia naţionala, pe care o va propune imediat după instalarea noului Guvern.

Category: Raport Anual