Tuesday, May 21, 2019
Text Size

POLITICA SLN

DE PROTEJARE A

DATELOR CU CARACTER PERSONAL


 Cine suntem?

 Sindicatul Liber al Navigatorilor din Flota Maritima Comerciala (SLN / RSU):

 

ü  Sindicatul Liber al Navigatorilor din Flota Maritimă Comercială (SLN) este organizaţie fără caracter politic, constituită în scopul apărării şi promovării intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor săi, a drepturilor acestora prevăzute în legislaţia natională şi internaţională a muncii, în contractele colective de muncă negociate de SLN precum şi în scopul de a lupta pentru aducerea condiţiilor de muncă şi viaţă ale membrilor săi la nivelul standardelor internaţionale

ü  SLN reprezintă un numar important de navigatori romani

ü  angajații SLN oferă consultanță de specialitate în probleme legate de contractele de muncă, cum ar fi: discriminarea, neplata salariilor, asistența în caz de accident și imbolnavire, repatriere, peresecutie, etc

ü  SLN aplica standardele stabilite de Politica ITF Mexic și colaboreaza îndeaproape cu organizațiile maritime internaționale, ETF, ITF, ILO si IMO

Ce sunt datele cu caracter personal si ce astfel de date prelucreaza SLN

Date cu caracter personal sunt informatii referitoare la persoane fizice care poate fi identificate direct sau indirect. SLN opereaza urmatoarele categorii de date:

 

·    date de identificare: Nume, Prenume, Functia, Companie, Nava, Carnet de Marinar, data nasterii, Domiciliu, Numar telefon, adresa de mail, numar copii si anul nasterii pentru fiecare.

·       semnatura; 

·       orice alte informatii care sunt necesare asistentei acordate de SLN membrilor sai in scopurile de mai jos.


Ce inseamna ca SLN opereaza date cu caracter personal?

Operarea inseamna: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, combinarea, blocarea, restrictionarea, stergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal etc.

Cui apartin datele cu caracter personal pe care le prelucreaza SLN?

SLN prelucreaza date cu caracter personal ale membrilor de sindicat, beneficiari ai Contractelor de Munca negociate si semnate de SLN, beneficiarul unei asistente sau al unui ajutor acordat de SLN.

De unde obtine SLN datele cu caracter personal?

Datele sunt obtinute direct de la navigator, odata cu completarea formularului de inscriere in sindicat ( CERERE DE ADERARE) sau de la Compania la care navigatorul este beneficiarul unui Contract de Munca negociat si semnat de SLN ori de la institutiile international cu care SLN coopereaza.

In ce scopuri opereaza SLN date cu caracter personal?

Scopurile pentru care SLN prelucreaza datele cu caracter personal sunt:

 

·   pentru asistență - în caz de necesitate, inclusiv consultanță juridică gratuită. Avem avocați specializați pentru probleme legate de locul de muncă și avem acces la o rețea mare de avocați specializați și de încredere in întreaga lume;

·  pentru obtinerea reprezentativitatii in vederea negocierii Contractelor Colective de Munca, conform standardelor ITF;

·   pentru evidenta cotizatiilor platite de navigator in cadrul organizatiei;

·   pentru solutionarea litigiilor, investigatiilor sau oricaror altor petitii/plangeri/solicitari la care organizatia este parte; 

·    pentru mobilizarea navigatorilor in actiuni de sustinere a intereselor categoriei socio-profesionale;

·    pentru acordarea de ajutoare sociale și materiale pentru membrii de sindicat;

·    pentru eliberarea cardurilor de membru - mijloace moderne de atestare a calitatii  de membru al SLN/ ITF;

·  pentru a asigura participarea navigatorului la cursuri de familiarizare cu calculatoarele, pentru acei membri ai organizatiei care doresc să-și îmbunătățească abilitățile;

·   pentru participarea la cursuri de familiarizare MLC 2006;

·  pentru participare la cursuri de Limba engleză pentru îmbunătățirea limbajului de competență pentru un membru al organizatiei;

·   pentru Sarbatoarea Craciunului pentru toti copiii membrilor SLN;

·   pentru distribuirea revistei Cap Compas;

·  pentru a facilita accesul Membrii SLN în seamens cluburile Constanța și Agigea unde sunt organizate manifestari sportive, culturale, evenimente profesionale maritime și sindicale;

·   pentru efectuarea de analize interne (incluzand analize statistice), atat cu privire la servicile oferite de oraganizatie cat si cu privire la numarul de membri, pentru imbunatatirea si diversificarea mijloacelor de asistenta acordate de SLN si Organizatiile la care suntem afiliati;

· pentru realizarea de activitati de publicitate de tip general, activitati de fidelizare a membrilor de sindicat, realizarea de sondaje, etc;

·  pentru contactarea navigatorului prin intermediul mijloacelor de comunicare cu scopul de a-i aduce la cunostinta/notifica informatii importante sau de interes general;

In ce temeiuri prelucreaza SLN date cu caracter personal?

SLN prelucreaza datele tale cu caracter personal in scopurile mentionate mai sus, in baza urmatoarelor temeiuri:

 

·  in baza Cererii de Aderare si a consimtamantului, daca acesta ne-a fost acordat, pentru transmiterea de Informatii prin mail;

·  in baza Contractului Colectiv de Munca negociat si semnat de SLN;

·  in baza interesului legitim al SLN, fata de membrii sai de sindicat.

Este obligatorie pentru client comunicarea datelor? Care sunt consecintele in caz de refuz?

Prelucrarea datelor cu caracter personal solicitate de catre SLN in Cererea de Aderare este obligatorie, refuzul va determina imposibilitatea de a Adera la organizatie.

Deasemenea, SLN colecteaza si opereaza date personale ale navigatorilor care beneficiaza de un Contract Colectiv de Munca negociat si semnat de SLN, prin preluarea acestora de la Companiile semnatare ale CCM. In cazul refuzului, navigatorul nu ar mai beneficia de drepturile contractuale.

Catre cine transmitem datele tale cu caracter personal?

SLN nu transmite datele personale catre alte organizatii decit in masura in care are acceptul navigatorului de a ii rezolva problema survenita in procesul de angajare si numai in legatura cu cazul respectiv, informand de fiecare data despre caracterul confidential al datelor.

Cat timp prelucreaza SLN date cu caracter personal?

In vederea realizarii scopurilor sus-mentionate, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de catre SLN pe tot parcursul relatiei contractuale iar dupa finalizarea acesteia se arhiveaza in scop exclusiv statistic.

Care sunt drepturile persoanei vizate si cum pot fi exercitate?

Persoana vizata are urmatoarele drepturi:

 

·   Dreptul la informare - dreptul de a primi informatii detaliate privind activitatile de prelucrare efectuate de SLN, conform celor prevazute in prezentul document;

·  Dreptul de acces - poate solicita si obtine confirmarea faptului ca datele sale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de catre SLN iar in caz afirmativ, poate solicita accesul la acestea, precum si anumite informatii. La cerere, SLN va elibera si o copie a datelor cu caracter personal prelucrat.

· Dreptul la rectificare – dreptul de a obtine rectificarea datelor cu caracter personal inexacte si completarea celor incomplete; 

·  Dreptul la stergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) –in situatiile reglementate expres de lege (in special in cazul retragerii consimtamantului sau in cazul in care se constata ca prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legala), poate obtine stergerea respectivelor date. Urmare a unei astfel de solicitari, SLN poate sa anonimizeze datele, lipsindu-le de caracterul personal si sa continue astfel prelucrarea in scopuri statistice;

·  Dreptul la restrictionare – restrictionarea mesajelor de la operatorul de date personale sau a transmiterii de date personale catre alte entitati, fara acordul expres al navigatorui in acest sens.


Navigatorul poate exercita aceste drepturi prin cerere scrisa, datata si semnata, la sediul SLN –Incinta Port Constanta, Cladirea Bursa Noua, cod postal 900900 sau prin mail, la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Category: Uncategorised

STRUCTURA FUNCTIONALA

Conducere: Comitet Executiv SLN 

 • Presedinte:             MIHALCIOIU ADRIAN
 • Secretar Executiv:   STOICA AUREL
 • Vicepresedinte:       STICI COSTICA

Executie :

 • Secretariat/ Casierie: DAN GABRIELA
 • Operator Calcul:       PLESA CORINA
 • Contabilitate:          STERIAN MARIA

Membrii colaboratori :

 • Diana Duma
 • Nina Ehimov
 • Vlad Cristache

Expert Contabil :

 • Dohotaru Iulia

Experti legislatie :

 • Av. Nita Virgil
 • Av. Sari Constantin

Cenzori :

 • Bunica Dorian
 • Nicolae Cristian
 • Nastase Nicolae
 
Category: Uncategorised

Sindicatul Liber al Navigatorilor

  Sindicatul Liber al Navigatorilor din Flota Maritima Comerciala (SLN) - organizatia profesionala reprezentativa la nivel national a navigatorilor maritimi din Romania - a luat fiinta la data de 26.12.1989 in urma adunarii spontane a navigatorilor din Portul Constanta si s-a inregistrat cu personalitate juridica ca primul sindicat din Constanta, la Judecatoria Constanta, cu Hot. Jud. nr.1 din ianuarie 1990.

  Inca de la infiintare a fost sindicatul reprezentativ al IEFM Navrom Constanta si mai apoi reprezentativ la CNM Romline SA Constanta si CNM Petromin SA Constanta. In decursul anilor a devenit o organizatie reprezentativa si pentru companiile cu management privat romanesc si strain.

  In anul 1991 SLN s-a afiliat la Federatia Internationala a Transportatorilor – ITF (http://www.itfglobal.org/) - cu sediul la Londra, obtinind recunoasterea internationala.

  SLN este membru fondator al Federatiei Europene a Transportatorilor ETF (www.etf.europa.eu)  si membru fondator al Conventiei Sindicale Nationale a Transportatorilor din Romania -CSNTR (http://www.csntr.ro/).

  SLN este membru al Comitetului Maritim National Tripartit din cadrul Ministerului Transporturilor si membru in Comisia de Dialog Social din cadrul Ministerului Transporturilor Europene de la Brusseles.

  Din anul 1996, SLN impreuna cu ITF, a infiintat Inspectoratul ITF din Romania iar in anul 1999 SLN a infiintat Fundatia pentru Protectia Marinarilor de Pretutindeni, creind astfel servicii pentru marinarii straini care vin cu navele in porturi romanesti (www.seamensclub.ro).

  In memoria navigatorilor cazuti la datorie sau disparuti pe mare, SLN a contribuit decisiv la ctitorirea  Catedralei Navigatorilor (http://cruce.ro/nou/), prima biserica inceputa si terminata dupa anul 1990.

  SLN are un numar de peste 6.000 membrii inregistrati din companiile de navigatie romanesti si cele mai mari companii de navigatie din strainatate.

  SLN este continuatorul Organizatiei Marinarilor din Societatea Maritima Romana care a functionat in perioada interbelica, luind fiinta odata cu miscarile muncitoresti din portul Constanta din anii 1929 si 1930.


Category: Uncategorised

Page 2 of 4

Search site ...

Login Form