Friday, September 25, 2020

SLN Romania

 Drepturi si beneficii pentru 
- membri S.L.N. CARE AU COMPLETAT “CERERE ADERARE “ 
- navigatorii care naviga pe nave acoperite de cotracte S.L.N. DAR NU AU COMPLETAT “CERERE ADERARE” 

 

Drepturi si beneficii pentru membri S.L.N.  
CARE AU COMPLETAT “CERERE ADERARE “  
in conformitate cu STATUL S.L.N.,HOTARARI S.L.N. SI I.T.F.MEXICO CITY  POLICY

 • Negocierea contractelor de munca standard I.T.F. si respectarea lor. 
 • Asistenta in vederea semnarii contractului individual de munca si pastrarea confidentialitatii discutiilor. 
 • Dreptul de a fi propus pentru alegeri in cadrul Comitetului Executiv; 
 • Dreptul de a alege si de  a fi ales in Comitetul Executiv SLN; 
 • Card membru SLN/ITF si protectia datelor personale.  
 • Asistenta juridica;  
 • Asistenta in orice colt al lumii atunci cand intampinati probleme; 
 • Consultanta de specialitate privind MLC 2006.Aplicare standarde MEXICO CITY POLICY si cooperare cu ETF,ITF,IMO,ILO in beneficiul membrilor. 
 • Linie telefonica  disponibila 24/7 pentru plangeri si raportare cazuri speciale; 
 • Ajutoare materiale in caz de accidente, imbolnaviri, pierderea capacitatii de lucru pe mare, atunci cand aceste compensatii nu mai pot fi recuperate de la armatori ; 
 • Participarea la Programul FANSLN de ajutorare a membrilor de sindicat la varsta pensionarii; 
 • Ajutoare materiale in cazuri sociale deosebite care vin in sprijinul continuarii activitatii pe mare*; 
 • Ajutoare materiale in cazuri sociale deosebite care tin de sanatate*;   
 • Asistenta in caz de abandon; 
 • Interventii pe langa autoritatile din Romania si cele internationale in caz de nevoie; 
 • Acces la facilitatile si serviciile Seamen’s Club CONSTANTA SI CENTRUL AGIGEA. 
 • Eliberarea gratuita a diverselor documente din arhiva SLN; 
 • Acces gratuit la manifestarile culturale organizate de sindicat; 
 • Informatii cu privire la noul loc de munca inainte de semnarea contractului; 
 • Participarea la seminarii, pregatiri , perfectionari in domeniul maritim de interes si sindical finantate de sindicat; 
 • Participarea la sedintele comitetelor internationale pe teme maritime si sindicale de interes,  finantate de sindicat; 
 • Informari periodice prin revista “CAP COMPAS”distribuita la bordul navelor si la sediul SLN cu titlu gratuit si prin mijloace electronice, , etc; 
 • Consilierea familiei  in cazuri deosebite cum ar fi abandon, rapiri, zone de razboi; 
 • Cadouri si serbari cu ocazia sarbatorilor pentru copii si navigatori; 
 • Asigurarea unei legislatii fiscale prietenoase;  
 • Sprijinirea tinerilor pentru finalizarea programelor de cadetie.** 

*In baza unui anchete sociale finalizate 
**In baza programului Cadetul Roman 


Beneficii *** acordate de sindicat pentru navigatorii 
care naviga pe nave acoperite de contracte S.L.N.  
DAR NU AU COMPLETAT “CERERE ADERARE”

 • Negocierea contractelor de munca; 
 • Asistenta in vederea semnarii contractului individual de munca  si pastrarea datelor confidentiale . 
 • Card SLN contract fara ID No;  
 • Asistenta in caz de abandon; 
 • Eliberarea diverselor documente din arhiva SLN; 
 • Acces gratuit la manifestarile culturale organizate de sindicat; 
 • Informari perioadice prin mijloace electronice si publicatii REVISTA “CAP COMPAS “editata de SLN si distribuita la bordul navelor sau sediu SLN. 
 • Consilierea familiei  in cazuri deosebite cum ar fi abandon, rapiri, zone de razboi; 
 • Cadouri si serbari cu ocazia sarbatorilor pentru copii. 
 • Asigurarea unei legislatii fiscale prietenoase.  
 • Acces la facilitatile si serviciile SEAMENS CLUB CONSTANTA SI CENTRUL AGIGEA 

***aceste beneficii contractuale fac obiectul revizuirii anuale   

Category: RokStories N01

Search site ...