O privire de ansamblu

1. Înființarea organizației
•    La  26 decembrie 1989 -în urma adunării spontane a navigatorilor din Portul Constanța a luat ființa sindicatul care apoi s-a înregistrat cu personalitate juridică ca primul sindicat din Constanța, cu Hotărârea Judecătorească nr. 1 din ianuarie 1990.


2. Aderarea la Federatii (nationale si internationale)
•    În anul 1991, SLN s-a afiliat la Federația Internațională a Transportatorilor – ITF  cu sediul la Londra
•    SLN este membru fondator al Federației Europene a Transportatorilor – ETF 
(Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) este o organizație sindicală paneuropeană care cuprinde sindicatele din domeniul transporturilor din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European și țările din Europa Centrală și de Est.)
•    Din anul 2000 cofondator al Conventiei Sindicale Nationale a Transportatorilor din Romania 
•    2002 membru al Comitetului Maritim National Tripartit din cadrul Ministerului Transporturilor 
•    2001 -membru în Comisia de Dialog Social din cadrul Ministerului Transporturilor Europene de la Bruxelles.
•    2015 membru SCOCEEN (The Seafarers Committee of Central, East-Europe and Norway)
•    2023 –Asigura presedentia  SCOCEEN


3. Ce a inființat SLN?
•    1996 – Inspectoratul ITF din România
•    2003 – Fundația Pentru Protecția Marinarilor –Seamens Club
•    1990 - Ctitorirea Catedralei Navigatorilor


4. Ce este un sindicat?
•    Un sindicat este o organizație a lucrătorilor, care se înființează  în scopul protejării drepturilor și pentru a promova interesele membrilor săi în ceea ce privesc: salariile, beneficiile și  condițiile de muncă și viață .
•    Sindicatele aduc adesea împreună lucrători într-un anumit grup ocupațional, de exemplu navigatorii.
Un sindicat trebuie să fie:
•    Independent financiar
•    Democrat 
•    Transparent


5. Ce face un sindicat?
•    Oferă sprijin profesional membrilor săi
•    Negociază contracte de muncă, condiții de muncă și viață
•    Asigură asistența a membrilor săi
•    Inițierea și susținerea unei legislații specifice domeniului maritim
•    Susține programe în cadrul instituțiilor de învatamânt pentru o mai bună educație și perfecționare a studenților - viitori ofițeri.


6.  Care sunt beneficiile aderarii la un sindicat?
•    PROTECȚIE -O mai bună protecție împotriva tratamentului nedrept)
•    SIGURANȚĂ –Creșterea siguranței locurilor de muncă.
•    CONDIȚII DE MUNCĂ -O mai bună sănătate și securitate la locul de muncă
•    SALARII -mai bună remunerare și condiții de munca standard - membri de sindicat au în general o mai bună remunerare și condiții de muncă sporite decât cei din afara Sindcatului.
•    REPREZENTATIVITATE -Un cuvânt de spus în deciziile care afectează condițiile de muncă și drepturile navigatorilor
•    FORȚĂ - datorită numarului de membri – cu cât sunt în număr mai mare membrii de sindicat, cu atât cresc șansele de câstig în beneficiul locurilor  de muncă
•    EDUCAȚIE - multe sindicate oferă membrilor săi oportunități de perfecționare


7. Ca membru de sindicat voi avea:
Conform Codului ITF de Bune Practici, sindicatele trebuie să furnizeze următoarele servicii minime membrilor lor: 
•    CARD -Un card de membru
•    INFORMAȚII UTILE -Un buletin sindical, jurnal sau revistă
•    CONTACTE -O listă cu contacte ale sindicatului, inclusiv nume și numere de telefon ale conducătorilor acestuia sau a personalului din cadrul departamentelor specializate ale sindicatului
•    ASISTENȚĂ –Asistență pentru orice solicitare rezultată în urma clauzelor contractului semnat de sindicat, inclusiv litigii pentru salarii sau litigii rezultate în urma acordarii despagubirilor în cazuri de imbolnavire sau accident, cu condiția ca aceste cereri să fie justificate.
•    ASISTENȚĂ JURICĂ -Sunt sindicate care ofera și alte servicii și beneficii către navigator ,în funcție de bugetul organizației și/sau celor care se află în întreținerea lor.
•    ASISTENȚĂ PROFESIONALĂ de formare și perfecționare


8. INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE MUNCA
1-Angajarea directă fără intermediarea unei agenții de recrutare și plasare navigatori autorizată din România:
•    a)-nivelul salariului poate fi egal sau mai mare decât în cazul unei oferte venite prin intermediul unei agenții de crewing din România; 
•    b)-condițiile de muncă se descifrează mai greu și pot avea prevederi capcană; 
•    c)-ofertele de locuri de muncă pot fi false, condiționând achitarea în avans fel și fel de taxe, începand de la unele nesemnificativ de mici, ajungând în final să plătim sume importante – sume care nu mai pot fi recuperate niciodată; 
•    d)-contractele individuale de muncă pot include doar termeni și condiții de angajare nu și clauzele unui contract colectiv de muncă negociat cu o organizație a navigatorilor, afiliată ITF; 
•    e)-navele pe care urmează să se efectueze îmbarcarea ar putea să nu fie acoperite de Certificatul MLC 2006 și, astfel, în caz de abandon sau neplată să nu se poată face repatrierea, nici recuperarea  salariilor  restante pe  4 luni sau alte drepturi garantate de convenție; 
•    f)-cazurile de îmbolnăvire și accidente sau decese să nu poată fi acoperite, iar dacă totuși există compensații pentru aceste cazuri, nivelul acestora sa fie mult mai mici decât standardele acceptate;
2- Angajarea prin intermediul unei agenții de recrutare și plasare autorizată din România, conform OUG 50/2022:
•    a)-nivelul de salarizare poate să fie egal sau mai mic decât în cazul unei oferte venite direct din străinătate; 
•    b)-condițiile de muncă sunt în conformitate cu contractul colectiv de muncă semnat de o organizație afiliată ITF cu armatorul sau sunt în conformitate cu contractul colectiv tip IBF ITF, ceea ce conferă o garanție sporită în ceea  ce privește condițiile existente la bordul navei și condițiile de muncă.
•    c)-ofertele de locuri de muncă sunt sigure, fără să fie nevoie să se achite fel și fel de taxe, acestea fiind interzise explicit de către legea romană și MLC 2006; 
•    d)-contractele individuale de muncă pot include doar clauzele unui contract colectiv de muncă negociat cu o organizație a navigatorilor afiliată ITF sau contractul ITF IBF valabil; 
•    e)-navele pe care urmează să se efectueze îmbarcarea sunt acoperite de Certificatul MLC 2006 și astfel, în caz de abandon sau neplată, să se poată recupera salariile neplatite pe ultimele 4 luni și/sau alte drepturi  garantate de Convenție. În plus, există o entitate bine definită care să fie obligată să suporte cheltuielile de repatriere; 
•    f)-Există o asigurare P&I dublată de o asigurare a societății de crewing, asigurări care conferă garanția că orice situație va fi rezolvată; 
•    g)-cazurile de îmbolnăvire și accidente sau decese sunt întotdeauna acoperite, existând  compensații pentru aceste cazuri, nivelul acestora fiind conform  standardelor industriei și ITF; 
•    h)-pierderile pecuniare sunt acoperite prin asigurarea P&I sau a agenției de crewing din România; 
•    i)-agentia de crewing  din Romania autorizată conform OUG 50/2022 de către ANR devine parte responsabilă în angajarea dvs. la bordul unei nave, iar prin autorizarea ANR aveți garanția unui loc de muncă sigur, conform standardelor internaționale. 


ATENTIE !!!
UN NIVEL DE SALARIZARE MULT CRESCUT PESTE NIVELUL PIEȚEI POATE FI :
•    UN SEMN  CĂ CEVA NU ESTE ÎN REGULĂ
•    UN INSTRUMNENT DE MASCARE A UNOR CONDIȚII DE MUNCĂ PRECARE, DE LIPSĂ A UNOR ASIGURĂRI ȘI GARANȚII ÎN CAZUL UNOR EVENIMENTE SAU SITUAȚII DEOSEBITE, 
•    O ÎNCERCARE DE ÎNȘELĂTORIE  SAU ALTĂ CAPCANĂ!

MLC Geneva 2006 ?
•    Ați auzit de acest acronim ? 
•    Stiți ce înseamnă ?

https://www.sln.org.ro/

https://www.itfseafarers.org