Monday, October 18, 2021

SLN spune STOP agresiunii si hartuirii

INTRODUCERE

Toţi lucrătorii au dreptul de a munci fără a fi supuşi hărţuirii şi persecuţiilor la locul de muncă.Din nefericire, există mulţi lucrători care nu se bucură de această libertate fundamentală.Toţi angajatorii au răspunderea de a se asigura că toate formele de hărţuire şi persecutare a lucrătorilor sunt eliminate de la locul de muncă pe care îl conduc.Sindicatele şi lucrătorii au, la rândul lor, răspunderea de a se asigura că nu se produc acte de hărţuire şi persecutare.

ECSA (Asociaţia Proprietarilor de Nave din Uniunea Europeană) şi ETF (Federaţia Europeană a Lucrătorilor din Transporturi), care reprezintă uniunile sindicale, consideră că hărţuirea şi persecuţiile sunt inacceptabile şi şi-au reunit eforturile pentru a elabora ghidul prezentat în continuare, adresat companiilor maritime şi altor entităţi din industria transporturilor navale, care prezintă ce se poate face pentru eliminarea hărţuirii şi persecuţiilor.

Hărţuirea şi persecuţiile sunt exemple de comportament nedorit, care generează efecte vătămătoare.Acestea pot include stresul, lipsa motivaţiei, performanţă redusă la locul de muncă, absenteism, demisii şi costuri ridicate.Hărţuirea include orice comportament inadecvat şi nedorit care, în mod intenţionat sau nu, creează sentimente de inconfort, umilire, stânjeneală sau proastă dispoziţie persoanei căreia îi este adresat.Persecutarea este o formă aparte a hărţuirii, care include un comportament ostil sau vindicativ, care poate face ca victima să se simtă ameninţată sau intimidată.

Deşi, în puţine cazuri, cei care comit acte de hărţuire şi persecutare fac acest lucru în mod intenţionat, există de asemenea şi acţiuni care pot fi clasificate drept hărţuire şi/sau persecutare, şi care sunt derulate fără intenţie, fiind rezultatul unor stiluri de conducere învechite, spre deosebire de intenţiile ostile deliberate.Astfel, adoptarea şi încurajarea unor stiluri de conducere care nu implică un comportament agresiv şi intimidant ar aduce o contribuţie importantă în eradicarea hărţuirii şi persecuţiilor la locul de muncă.

Există de asemenea motive juridice şi economice puternice pentru eliminarea hărţuirii şi persecuţiilor de la locul de muncă.Au fost situaţii în care angajaţii care au fost supuşi hărţuirii au avut câştig de cauză în instanţă în cazuri de discriminare, fapt care a avut consecinţe financiare importante pentru angajatori.Totuşi, lăsând la o parte considerentele juridice, este totuşi o chestiune de bune practici la locul de muncă să se asigure un mediu profesional în care lucrătorii să poată lucra fără a fi supuşi hărţuirii şi persecuţiilor.Lucrătorii care suferă de pe urma hărţuirii şi persecuţiilor se pot simţi lipsiţi de motivaţie şi sunt mai înclinaţi să sufere de stres, fapt care conduce la absenteism.De asemenea, sunt mai înclinaţi să dorească să demisioneze, fapt care generează cheltuieli de recrutare suplimentare pentru companie.

Obiectivele ghidului

Acest ghid are ca obiectiv să le ofere asistenţă companiilor în recunoaşterea exemplelor de hărţuire şi/sau persecutare, identificând incidentele prin folosirea unor proceduri eficiente de reclamaţie şi eliminând hărţuirea şi persecuţiile într-un mod care să arate clar beneficiile pentru toate părţile interesate ale unui loc de muncă fără hărţuire şi persecuţii.Acestea sunt relevante pentru locurile de muncă aflate la bordul vaselor sau pe uscat.

În acest demers, compania ar trebui să îşi implice angajaţii şi/sau sindicatele.Acolo unde este cazul, şi luând în considerare sistemele juridice naţionale, politicile companiilor privind hărţuirea şi persecuţiile ar trebui încorporate în contractele colective de muncă.

 CE ESTE HĂRŢUIREA?

Directiva europeană de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă prevede că hărţuirea va fi considerată o formă de discriminare atunci când se manifestă un comportament nedorit, care are scopul sau efectul de a încălca demnitatea unei persoane şi de a crea un mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator[1].

Exemple de hărţuire:

 • manifestarea sau diseminarea unui material ofensator sau cu conţinut indecent;
 • insinuări, batjocură, glume sau remarce obscene ori sexiste/rasiste/homofobe;
 • folosirea unui limbaj ofensator în descrierea unei persoane cu dizabilitate sau ironizarea unei persoane cu dizabilitate;
 • comentarii despre aspectul fizic sau caracterul unei persoane, care cauzează stânjeneală sau suferinţă;
 • atenţie nedorită, precum spionare, urmărire permanentă, şicanare, comportament exagerat de familiar sau atenţie verbală ori fizică nedorită;
 • efectuarea sau trimiterea de: apeluri telefonice, SMS-uri, e-mailuri, mesaje pe reţelele sociale, faxuri sau scrisori nedorite, cu conotaţii sexuale, ostile sau care invadează viaţa privată a unei persoane;
 • întrebări nejustificate, inoportune sau persistente despre vârsta, starea civilă, viaţa personală, interesele sau orientarea sexuală a unei persoane, ori întrebări similare despre originea rasială sau etnică a unei persoane, inclusiv despre cultura sau religia acesteia;
 • avansuri sexuale nedorite, solicitări repetate de acordare a unei întâlniri, sau ameninţări;
 • sugestii privind faptul că favorurile sexuale îi pot aduce unei persoane promovarea profesională sau că dacă aceasta nu le acordă, atunci cariera sa va avea de suferit;
 • priviri insistente, gesturi grosolane, atingeri, apucări sau alte tipuri de contact corporal nenecesar, precum atingerea în treacăt de alte persoane;
 • răspândirea de zvonuri maliţioase sau insultarea unei persoane (în special pe motive de vârstă, rasă, schimbare de sex, căsătorie, parteneriat civil, sarcină şi maternitate, sex, dizabilitate, orientare sexuală şi religie sau credinţă).

Oamenii pot fi de asemenea hărţuiţi la locul de muncă dacă sunt percepuţi de alţii ca nefiind integraţi.Acest lucru este mai probabil să se întâmple în cadrul unui loc de muncă unde diversitatea este foarte redusă sau inexistentă.Astfel de persoane pot fi marginalizate, iar eforturile lor de integrare alături de ceilalţi vor fi respinse.

CE ESTE PERSECUTAREA

Persecutarea este o formă de hărţuire şi este folosită pentru a descrie un comportament ameninţător sau intimidant.Apare într-un mediu de lucru unde un grup de persoane sau un individ pot deveni temători sau intimidaţi din cauza comportamentului negativ sau ostil al unui alt individ sau grup de persoane.

Persecutarea implică adesea folosirea inadecvată a puterii sau funcţiei şi este adesea persistentă şi imprevizibilă.Poate fi vindicativă, crudă sau rău intenţionată.Totuşi, poate de asemenea să apară atunci când o persoană nu îşi dă seama de efectul pe care comportamentul său îl are asupra altora sau când nu are nicio intenţie de a persecuta o altă persoană.

 Exemple de persecutare:

 • ameninţări sau abuzuri verbale sau fizice, precum ţipatul sau adresarea de injurii către membrii personalului sau colegi, fie în public, fie în privat, incluzând remarce sau afirmaţii defăimătoare ori stereotipe;
 •  insulte personale;
 • minimalizarea sau ridiculizarea unei persoane, a abilităţilor ei, fie în privat, fie în faţa altora;
 • furie subită sau manifestarea iritării faţă de o persoană sau un grup, adesea din motive minore;
 • supunerea unei persoane la o supervizare nenecesară, excesivă sau opresivă, monitorizând tot ceea ce face aceasta sau fiind excesiv de critic cu privire la aspecte minore;
 • critici persistente sau nejustificate;
 • cereri nerezonabile de la personal sau colegi;
 • alocarea unor sarcini înjositoare sau degradante, inadecvate pentru postul deţinut, sau retragerea unor responsabilităţi de la o persoană, fără un motiv justificat;
 • ignorarea sau excluderea unei persoane, de exemplu de la evenimente sociale, de la întâlnirile echipei, de la discuţii şi de la decizii sau planuri colective;
 • emiterea de ameninţări sau comentarii inadecvate despre perspectivele de carieră, despre siguranţa locului de muncă sau despre rapoartele de evaluare a performanţei;
 • răspândirea de zvonuri maliţioase sau insultarea unei persoane (în special pe motive ţinând de caracteristici protejate, precum vârstă, rasă, căsătorie, parteneriat civil, sarcină şi maternitate, sex, dizabilitate, orientare sexuală, religie sau credinţă şi schimbare de sex).

Următoarele expresii sunt folosite uneori pentru a scuza, a defini sau a face referire la comportamente sau situaţii existente între persoane la locul de muncă, acestea putând semnifica o persecutare ascunsă:

 • stiluri de conducere puternice sau solide;
 • o relaţie profesională care este descrisă drept „ciocnire între personalităţi”;
 • o persoană care este descrisă drept „mult prea sensibilă” sau „care nu gustă glumele”;
 • o persoană descrisă ca având „o problemă de atitudine”;
 • un manager care „nu-i tolerează uşor pe proşti”;
 • incapacitatea de a sprijini un membru al echipei care a comis o eroare minoră la locul de muncă.

Hărţuirea/persecutarea prin intermediul comunicaţiilor electronice

Disponibilitatea din ce în ce mai mare a mijloacelor electronice de comunicare a creat o metodă cu potenţial puternic de hărţuire şi persecutare; aceasta a devenit cunoscută drept „hărţuirea şi persecutarea cibernetică”.Remarcele sau imaginile sugestive şi nedorite, sau e-mailurile, publicările de pe reţelele sociale ori SMS-urile cu caracter ameninţător sau abuziv reprezintă toate forme de persecutare cibernetică.Prin urmare, companiile trebuie să se asigure că în politicile şi procedurile relevante se includ prevederi privind persecutarea cibernetică.Un exemplu de astfel de prevedere ar putea fi următorul:

 „Hărţuirea şi persecutarea cibernetică înseamnă utilizarea tehnologiilor moderne de comunicare pentru a stânjeni, umili, ameninţa sau intimida o persoană, în încercarea de a dobândi putere şi control asupra acesteia.Utilizarea echipamentelor de comunicaţii ale companiei în astfel de scopuri va fi considerată o încălcare gravă a codului de conduită din cadrul companiei şi va avea drept rezultat o acţiune disciplinară împotriva persoanei vinovate de un astfel de comportament.”

Dacă unul dintre angajaţi se plânge că este victima unuia dintre actele menţionate mai sus sau a oricărui act care se încadrează în definiţia hărţuirii şi/sau persecutării, este important ca angajatorul să ia respectiva reclamaţie în serios şi să deruleze o investigaţie.

POLITICA COMPANIEI PRIVIND HĂRŢUIREA ŞI PERSECUTAREA

Compania ar trebui să elaboreze o declaraţie clară, în formă scrisă, prin care îşi asumă angajamentul cu privire la faptul că hărţuirea şi persecuţiile nu vor fi acceptate, şi care va prevedea de asemenea că scopul politicii este eliminarea acestor comportamente de la locul de muncă.Declaraţia ar trebui să prevadă în mod clar cât mai multe exemple posibil de tipuri de comportamente care vor fi clasificate drept hărţuire şi persecutare.De asemenea, ar trebui să identifice persoanele cărora membrii personalului le pot raporta incidentele.

Compania ar trebui să discute politica împreună cu reprezentanţii angajaţilor şi/sau cu sindicatele maritime şi să obţină sprijinul lor pentru aceasta, precum şi angajamentul lor cu privire la obiectivele stipulate.

Odată ce s-a convenit asupra politicii, compania ar trebui să se asigure că toţi membrii personalului, navigant sau de uscat, sunt informaţi cu privire la această politică şi că au înţeles-o.Ar trebui să li se prezinte copii ale documentelor care conţin politica, iar un document similar ar trebui afişat la vedere pe avizierele de pe vase şi în birourile de pe uscat.

Compania ar trebui de asemenea să ia în calcul organizarea de ateliere şi/sau seminarii pentru a asigura implementarea şi acceptarea fără probleme a politicii.

Angajamentul conducerii executive

Documentul care prevede politica ar trebui să conţină un mesaj de la directorul general sau de la persoana cu funcţie echivalentă din cadrul companiei.Mesajul ar trebui să includă angajamentul companiei cu privire la eliminarea hărţuirii şi persecuţiilor de la locul de muncă, precum şi obiectivul urmărit, acela de a crea un mediu de lucru în care există respect pentru demnitatea şi confortul tuturor angajaţilor.De asemenea, compania ar trebui să numească un director sau un membru adecvat al conducerii executive ca fiind persoana cu responsabilitate generală în legătură cu această politică.

Companiile trebuie să ofere un exemplu bun.Comportamentul angajaţilor şi al membrilor conducerii executive este la fel de important ca orice politică formală.Conducerea „puternică” poate, din nefericire, să degenereze uneori în comportament persecutant.O cultură în care angajaţii sunt consultaţi şi în care problemele sunt discutate oferă o probabilitate mai mică de încurajare a hărţuirii şi persecutării decât una în care există un stil de conducere autoritar.

Procedurile companiei

Companiile ar trebui să posede proceduri corecte pentru tratarea cu promptitudine a reclamaţiilor înaintate de angajaţi.Reclamaţiile privind hărţuirea şi persecutarea pot fi tratate de obicei folosindu-se proceduri clare, atât disciplinare, cât şi de transmitere a reclamaţiilor.Astfel de proceduri ar trebui să conţină prevederi privind confidenţialitatea, un mecanism de protecţie împotriva victimizării reclamantului şi, atât persoana care face reclamaţia, cât şi presupusul hărţuitor ar trebui să fie însoţiţi de un coleg angajat sau de un reprezentant sindical ales de ei.Compania ar trebui să se asigure că părţile implicate în reclamaţie sunt tratate cu o demnitate şi corectitudine egale.

Dacă respectiva companie le va expune în mod clar angajaţilor politica sa, standardele de comportament aşteptate şi asistenţa pe care o va oferi personalului, atunci va fi mai uşor ca toate persoanele să fie pe deplin informate cu privire la responsabilităţile lor faţă de ceilalţi.

Este important ca angajaţii să ştie că reclamaţiile privind hărţuirea sau persecutarea, sau informaţiile din partea personalului cu privire la astfel de situaţii, vor fi tratate cu corectitudine, confidenţialitate şi empatie.Angajaţii vor ezita să îşi prezinte problemele dacă au senzaţia că este posibil să fie trataţi fără înţelegere sau că este probabil ca persoana de al cărei comportament se plâng să îi înfrunte în mod agresiv.

IDENTIFICAREA CAZURILOR DE HĂRŢUIRE ŞI PERSECUTARE

Raportare

Pentru a soluţiona problemele cauzate de hărţuire şi persecutare, este important ca firma să îşi încurajeze în mod activ personalul să îi aducă în atenţie toate incidentele de hărţuire şi persecutare.

Autorii acestui ghid au identificat faptul că una dintre cele mai grave probleme de la momentul de faţă este aceea că un procent semnificativ de incidente nu sunt raportate conducerii companiei. Conform unui raport din 2010, în urma unui sondaj derulat de Nautilus International, numit „Persecutare, discriminare şi hărţuire”, 43% dintre respondenţi au afirmat că au suferit în urma persecutării, discriminării sau hărţuirii la locul de muncă, însă mai puţin de jumătate (43%) s-au plâns de acest lucru companiei lor. Raportul din 2010 a actualizat un studiu anterior, întreprins de sindicat, care identificase faptul că 76% dintre membrii săi de sex feminin fuseseră victime ale hărţuirii sexuale la locul de muncă, însă numai 23% dintre aceste persoane au raportat incidentul către companie. Chiar dacă nivelurile raportării par a se fi îmbunătăţit de la primul studiu, raportarea insuficientă rămâne o problemă.

Într-o situaţie petrecută pe vas, în mod obişnuit victimele hărţuirii şi persecuţiilor vor „îndura” acest comportament până la sfârşitul călătoriei şi vor solicita să fie transferate pe un alt vas cu ocazia următoarei curse, în loc să raporteze incidentul. Aceasta creează dificultăţi logistice pentru compania lor şi nu îi permite să trateze în mod eficient incidentele.

O procedură specială de reclamaţie

Este de asemenea de o importanţă vitală ca firma să instituie proceduri pentru raportarea şi tratarea reclamaţiilor de hărţuire şi persecutare, în care toţi membrii personalului să aibă încredere. Se recomandă ca procedura să fie separată de procedura generală de reclamaţie aplicabilă în cadrul companiei, însă să fie aliniată procedurilor elaborate pentru a se respecta Regula 5.1.5 din Convenţia privind munca în sectorul maritim, 2006 (Proceduri de plângere la bord) şi Titlul 5 din acordul încheiat de către ECSA şi ETF referitor la Convenţia privind munca în sectorul maritim, 2006, anexat la Directiva 2009/13/CE a Consiliului.

Compania ar trebui să desemneze o persoană drept primul punct de referinţă pentru orice membru al personalului care doreşte să facă o reclamaţie. Pentru reclamaţiile adresate de către personalul de la bord, această persoană ar putea fi un alt membru al echipajului de pe vasul pe care reclamantul este angajat, un angajat al companiei de pe uscat, sau o persoană dintr-o organizaţie independentă desemnată în acest scop. Ultimele două canale ar putea fi puse la dispoziţie pentru personalul de uscat.

Dacă persoana desemnată este un angajat al companiei, acelei persoane ar trebui să i se ofere autoritatea de a trata ea însăşi reclamaţia sau de a o transmite către un nivel ierarhic superior din cadrul companiei.

Pe lângă procedura formală, compania ar trebui să le ofere victimelor hărţuirii sau persecuţiilor opţiunea, la alegerea victimei, de a îşi soluţiona reclamaţiile în mod informal.Aceasta ar putea însemna faptul că victima explică efectele acţiunilor persoanei reclamate în prezenţa unei alte persoane din cadrul companiei, care a beneficiat de instruire în soluţionarea reclamaţiilor.Persoanei reclamate i se va oferi apoi ocazia de a îşi cere scuze pentru acţiunile sale şi de a se angaja să nu le mai repete.În niciun caz victima nu trebuie să se confrunte faţă în faţă cu presupusul hărţuitor dacă nu doreşte acest lucru.

Compania ar trebui de asemenea să ia în considerare implicarea unui terţ independent, de pe uscat, căruia victima hărţuirii sau persecuţiei să îi poată adresa reclamaţiile sale.Compania ar trebui să le pună la dispoziţie lucrătorilor săi o linie de asistenţă confidenţială, instituită de către respectivul terţ.

Oricare procedură va fi aleasă, este esenţial ca toţi angajaţii să aibă încredere în ea.Un sistem prin care reclamaţiile să fie audiate de alte persoane de la bordul navei poate fi eficient pentru vasele cu un echipaj numeros, mai ales dacă numărul cadrelor de conducere de la bord este suficient de mare pentru a se face presiune în cadrul grupului respectiv.În mod normal, acest lucru va asigura o toleranţă zero faţă de comportamentele inacceptabile.

Totuşi, chiar şi atunci când se adoptă o procedură la bordul navei, este importantă informarea conducerii de pe uscat cu privire la toate incidentele.În situaţia în care vasul are un personal mai puţin numeros, este indicat să existe un punct de contact pe uscat, aflat la dispoziţia membrilor echipajului, în vederea raportării tuturor incidentelor.

Răspunsul la o reclamaţie de persecutare şi/sau hărţuire

Este important să se investigheze reclamaţiile în mod obiectiv şi cu promptitudine.În mod normal, angajaţii nu emit acuzaţii grave decât dacă se simt foarte afectaţi.Orice investigare trebuie să fie obiectivă şi independentă.

Angajatorii care investighează reclamaţiile de persecutare şi hărţuire ar trebui să ia în calcul toate circumstanţele înainte de a ajunge la o concluzie şi, în mod special, percepţia reclamatului, dat fiind că persecutarea şi hărţuirea este resimţită adesea în mod diferit de oameni.

Procesul informal

În unele cazuri, poate fi posibil să se rectifice problemele în mod informal, de exemplu prin mediere.Uneori, oamenii nu îşi dau seama de faptul că comportamentul lor nu este dezirabil şi îi poate afecta negativ pe ceilalţi.O discuţie informală poate conduce la o mai bună înţelegere şi la o cădere de acord cu privire la încetarea respectivului comportament.

Procesul formal

Dacă problema nu este soluţionată în etapa informală, sau dacă reclamantul simte că hărţuirea sau persecutarea este foarte gravă, poate fi necesar să se invoce procedura privind reclamaţiile.Angajatorul poate decide dacă chestiunea trebuie tratată în mod formal şi, ca şi în cazul oricărei probleme disciplinare, este important să se urmeze o procedură corectă.În cazul unei reclamaţii privind o hărţuire sau o persecutare, trebuie să se dea dovadă de corectitudine atât faţă de reclamant, cât şi de persoana reclamată.Pentru îndrumări suplimentare privind modul de tratare a reclamaţiilor formale de hărţuire şi persecutare, va trebui să stabiliţi proceduri împreună cu uniunile sindicale relevante care reprezintă personalul navigant, proceduri care vor respecta Regula 5.1.5 a Convenţiei privind munca în sectorul maritim, 2006.

INSTRUIRE, COMUNICARE ŞI CONŞTIENTIZARE

O politică scrisă va elimina hărţuirea şi persecuţiile de la locul de muncă numai dacă este susţinută de o acţiune pozitivă, pentru a o pune în practică.Aşadar, sesiunile regulate de comunicare, instruire şi conştientizare sunt importante pentru ca toţi angajaţii:

 • să înţeleagă angajamentul companiei în direcţia prevenirii hărţuirii şi persecutării
 • să îşi înţeleagă responsabilitatea şi rolul în cadrul procesului
 • să ştie cum să solicite sfaturi şi îndrumare
 • să ştie cum să înainteze o reclamaţie şi să fie convinşi că vor fi ascultaţi în mod eficient.

Compania ar trebui să se asigure că angajamentul său în direcţia eliminării hărţuirii şi persecuţiilor este comunicat eficient prin, de exemplu:

 • programe de instruire şi conştientizare adresate personalului de la toate nivelurile
 • organizarea de sesiuni de informare a angajaţilor şi reprezentanţilor sindicatelor
 • afişe
 • notificări la avizierele destinate personalului
 • includerea unei secţiuni în manualul dedicat personalului
 • îndrumări privind stilul de conducere
 • ghiduri destinate angajaţilor
 • consilieri care îi pot îndruma pe angajaţi cu privire la politică şi proceduri
 • publicarea de articole în revistele destinate personalului
 • includerea acestor aspecte în şedinţele de informare
 • sesiuni de iniţiere.

Toate politicile şi procedurile ar trebui revizuite constant, pentru a-şi păstra eficienţa.

Confidenţialitate

Compania trebuie să le ofere asigurări tuturor angajaţilor că nu vor fi dezavantajaţi, victimizaţi sau discriminaţi din cauză că au înaintat o reclamaţie privind o situaţie de hărţuire sau persecutare.Compania ar trebui să investigheze fiecare reclamaţie şi niciun angajat care face o astfel de reclamaţie nu ar trebui să îndure repercusiuni.De asemenea, compania ar trebui să protejeze situaţia profesională a oricărui reclamant pe parcursul derulării investigaţiei şi ulterior.Numai atunci când reclamaţia se dovedeşte a fi vexantă sau rău intenţionată va fi cazul să se iniţieze o acţiune disciplinară împotriva reclamantului.

Hărţuirea sexuală este una dintre cele mai comune forme de hărţuire.Este în interesul companiei să se numească o persoană adecvată pentru a trata reclamaţia şi a veni în întâmpinarea nevoilor victimei.Acolo unde este posibil, o reclamaţie privind hărţuirea sexuală trebuie investigată de o persoană de acelaşi sex cu persoana care înaintează reclamaţia.

Audierile

Procedurile ar trebui să prevadă că audierile, inclusiv orice audieri disciplinare care au loc drept consecinţă a reclamaţiei, sunt confidenţiale.Companiile ar trebui să informeze părţile implicate cu privire la dreptul lor de a fi însoţite de un prieten sau de un oficial sindical sau de o persoană de la bordul navei care să poată, în mod confidenţial, să îi ofere victimei sfaturi imparţiale cu privire la reclamaţia sa, precum şi asistenţă în parcurgerea procedurii de reclamaţie.

Ca şi în cazul oricăror audieri disciplinare sau de prezentare a unor probleme, trebuie aplicate principiile justiţiei naturale. Reclamatul ar trebui să aibă dreptul de a răspunde la orice plângere şi de a furniza propria versiune a evenimentelor.Atât reclamantul, cât şi persoana reclamată ar trebui să poată chema martori.Compania ar trebui să păstreze înregistrările privitoare la decizia luată.

Soluţionarea cazului/acţiunii

Compania ar trebui să se concentreze asupra celui care a comis hărţuirea, atunci când întreprinde o acţiune corectivă, mai degrabă decât asupra victimei. Ar fi inadecvat să se răspundă la un caz de hărţuire sau persecutare doar prin mutarea victimei pe un alt post sau într-un alt loc, ca metodă de soluţionare a situaţiei.

MĂSURI PENTRU ELIMINAREA HĂRŢUIRII ŞI PERSECUTĂRII

Multe coduri disciplinare ale companiilor prevăd că anumite acte, care ar putea reprezenta o hărţuire şi/sau o persecutare reprezintă contravenţii cu privire la care se impune întreprinderea unei acţiuni disciplinare împotriva contravenientului. Exemple în acest sens sunt:

·         agresiunea

·         intimidarea

·         coerciţia

·         interferenţa în munca altor angajaţi

·         comportament de natură sexuală

·         comportament bazat pe sex, care afectează demnitatea femeilor şi bărbaţilor de la locul de muncă şi care este nedorit, nerezonabil şi ofensator faţă de cel căruia îi este adresat.

Jurisprudenţa a stabilit că, în cazul de hărţuire bazată pe sex, nu este necesar să se analizeze dacă hărţuirea suferită de către victimă ar fi putut fi adresată şi unei persoane de sex opus victimei.Aceasta deoarece hărţuirea sexuală reprezintă un comportament bazat pe sexul victimei şi, atâta vreme cât victima a fost afectată negativ, atunci s-a produs un act de hărţuire sexuală.

Totuşi, numeroase acte şi omisiuni care constituie o hărţuire şi o persecutare nu se încadrează în mod normal într-o categorie de contravenţie, conform procedurilor disciplinare ale companiei.În unele cazuri, contravenienţii pot chiar să nu îşi dea seama de efectele acţiunilor lor, care rezultă din stiluri de conducere depăşite sau necorespunzătoare, mai degrabă decât din rea intenţie.Totuşi, aceasta nu este o scuză şi poate constitui în continuare o situaţie de hărţuire sau persecutare.

Compania ar trebui să stabilească o politică pentru a susţine dreptul tuturor persoanelor de a fi tratate cu demnitate şi respect la locul de muncă.Politica ar trebui să promoveze în mod activ un mediu de lucru în care hărţuirea şi persecuţiile să nu fie tolerate.Trebuie să prevadă în mod clar standardele de comportament aşteptate din partea angajaţilor şi managerilor.Personalul ar trebui să ştie la cine poate recurge dacă au o problemă legată de locul de muncă, iar managerii ar trebui instruiţi cu privire la toate aspectele politicii companiei în domeniile sensibile.Pentru a fi eficientă, politica ar trebui comunicată şi implementată astfel încât toţi membrii personalului să îşi cunoască responsabilităţile conform codului de conduită al companiei, cu privire la ceilalţi angajaţi.

Compania ar trebui să se asigure că managerii posedă abilităţile necesare pentru a fi un exemplu.Managerii ar trebui să aibă încredere să se comporte într-un mod care să susţină politica şi care să promoveze un comportament pozitiv.

Manualele pentru angajaţi reprezintă un mod bun de comunicare cu angajaţii; acestea pot include menţiuni specifice cu privire la viziunea companiei asupra hărţuirii şi persecuţiilor, la asistenţa oferită personalului şi la consecinţele pe care le suportă orice angajat despre care se consideră că a încălcat politicile companiei.

Programe educaţionale

Compania ar trebui să organizeze participarea personalului său navigant la programe educaţionale, prezentând în mod clar efectele indezirabile ale hărţuirii şi persecutării, precum şi politicile companiei.Astfel de programe ar trebui de asemenea să prevadă modul de aplicare a procedurilor companiei pentru raportarea incidentelor.De asemenea, compania ar trebui să ia în considerare furnizarea de materiale scrise, postere şi materiale video, pentru a susţine şi consolida politicile companiei.Astfel de programe de instruire ar trebui să fie disponibile atât pentru personalul nou, cât şi pentru cel existent.

ECSA şi ETF au realizat un material online de instruire intitulat „Spuneţi nu persecuţiilor, spuneţi nu hărţuirii/Arătaţi cartonaşul roşul pentru hărţuire şi persecutare” care va fi utilizat de către conducerea de la bord şi de pe uscat.Detalii despre modul de accesare a acestei resurse sunt furnizate pe interiorul coperţii finale.

Alte măsuri pe care le-ar putea utiliza companiile, în funcţie de situaţii, includ:

 • numirea unei persoane adecvate, instruite în mod adecvat, la bordul fiecărui vas sau în birourile de pe uscat, pe post de consilier anti-hărţuire şi anti-persecutare sau de responsabil de etică;
 • crearea de comisii de management la bord sau pe uscat;
 • numirea unui membru al personalului pe post de responsabil cu investigarea cazurilor de hărţuire;
 • asigurarea adoptării pe fiecare vas a unei declaraţii care să prevadă că hărţuirea şi persecuţiile nu vor fi tolerate la bord;
 • crearea unei comisii de analiză care să implice conducerea companiei şi reprezentanţii personalului navigant/sindicatele pentru a monitoriza eficienţa politicii.

STUDII DE CAZ

Companie internaţională de curse de croazieră

Această companie a avut timp de mulţi ani un Cod de conduită, care prezintă în detaliu mai multe comportamente inacceptabile, din perspectiva interacţiunii cu alţi angajaţi şi clienţi.Niciun aspect al comportamentelor de ameninţare, intimidare, persecutare, coerciţie sau interferare nu este tolerat şi este tratat drept transgresiune, conform respectivului cod.În mod similar, orice situaţie care poate fi discriminatorie sau ofensatoare prin natura sa, sau care poate genera victimizarea unei alte persoane, este considerată inacceptabilă.Toate aceste încălcări sunt investigate şi tratate în consecinţă.Acolo unde este cazul, se întreprinde o acţiune disciplinară, care poate include orice măsuri, ajungând chiar la demitere.Toţi angajaţii au acces la Codul de conduită, documentul fiind disponibil intern, pe intranetul companiei.Un nou cadru de dezvoltare a managementului a fost lansat de curând şi în acest moment se derulează sesiuni de instruire în vederea aducerii la zi a cunoştinţelor profesionale, urmărindu-se prin aceasta actualizarea cunoştinţelor managerilor de pe vas şi integrarea de către aceştia a valorilor companiei în comportamentul lor.

Compania pune de asemenea la dispoziţie o linie telefonică pentru aspectele legate de conformitate, care le permite angajaţilor să raporteze în mod anonim conduitele inadecvate suspectate.Această linie telefonică este prezentată pe scară largă şi orice probleme legate de persecutare şi hărţuire la locul de muncă pot fi astfel raportate şi apoi soluţionate în conformitate cu Codul de conduită, dacă este necesar.

 

Companie internaţională specializată în transportul de combustibili

Acest operator a elaborat un Cod de conduită care prevede normele de bază pe care toţi membrii personalului ar trebui să le urmeze, iar nerespectarea acestui cod este considerată drept comportament inadecvat, fapt care poate avea ca rezultat o acţiune disciplinară şi chiar concedierea.Codul conţine un mesaj personal de la directorul executiv al grupului, care îşi prezintă comentariile cu privire la politică.Acesta explică modul în care valorile de bază ale companiei ar trebui să dirijeze comportamentele şi să îi ofere sprijin personalului în procesele decizionale.Oferă îndrumări cu privire la modul în care se poate crea un mediu de lucru fără hărţuire, în care să predomine respectul şi include o listă detaliată cu norme de bază în funcţie de care membrii personalului ar trebui să analizeze dacă unele aspecte ale comportamentului lor constituie acte de hărţuire.Personalul poate de asemenea să acceseze politicile companiei prin intermediul unor link-uri utile către site-ul web al Departamentului de Resurse Umane şi, de asemenea, codul oferă posibilitatea ca oricare membru al personalului care se confruntă cu hărţuirea sau care a fost martor la orice formă de abuz sau persecutare la locul de muncă să poată semnala aceasta în mod confidenţial.Compania are o politică de toleranţă zero privind răzbunarea, deoarece recunoaşte faptul că aceasta este în perfectă concordanţă cu opinia sa conform căreia denunţarea comportamentelor inadecvate este lucrul corect care trebuie făcut.

De asemenea, compania recunoaşte faptul că managerii şi supervizorii au responsabilităţi suplimentare şi organizează seminarii şi ateliere pentru a promova abilităţile de conducere care îi vor ajuta să aplice codul în mod uniform la toate nivelurile organizaţiei.

Companie de transporturi maritime pe distanţe scurte

Această organizaţie are o serie de valori principale care stau la baza comportamentelor aşteptate de la personal.Politicile şi procedurile sale oferă asigurarea că, atunci când se înaintează o reclamaţie privind un caz de hărţuire sau persecutare, compania o va investiga în mod prompt şi obiectiv.Politica identifică în mod clar procedurile de reclamaţie şi de aplicare a sancţiunilor disciplinare care protejează confidenţialitatea şi previn victimizarea reclamantului.Orice membru al personalului are dreptul la reprezentare sau susţinere din partea colegilor în fiecare etapă a procedurii, pentru a asigura un proces corect şi imparţial.De asemenea, pune accent pe faptul că soluţionarea incipientă a oricărei reclamaţii are efecte benefice atât pentru companie, cât şi pentru membrii personalului.Ca parte a procesului, încurajează utilizarea medierii ca metodă de soluţionare a oricăror neînţelegeri la locul de muncă, încă din etapa incipientă.

Drept completare a valorilor de bază, compania organizează cu regularitate seminare şi sesiuni de instruire pe uscat pentru toţi membrii personalului, la care se diseminează politicile companiei privind oportunităţile egale; dacă aceste politici sunt urmate, persecutarea poate fi prevenită. De asemenea, ele explică şi ce înseamnă hărţuirea la locul de muncă.

 TEXT SUGERAT PENTRU BROŞURILE DESTINATE PERSONALULUI NAVIGANT

 Drepturile şi responsabilităţile personalului navigant

 Niciun lucrător nu trebuie să fie hărţuit sau persecutat la locul de muncă. Toţi lucrătorii au responsabilitatea de a se asigura că la locul de muncă nu se produc situaţii de hărţuire sau persecutare, iar compania dvs. ia aceste lucruri foarte în serios.

 Îi hărţuiţi sau persecutaţi pe alţi lucrători?

 Hărţuirea include orice act care creează un sentiment de stânjeneală, umilinţă, jenă, intimidare sau disconfort pentru persoana care îl suportă.

 Persecutarea include orice comportament negativ sau ostil care face ca victima să se simtă temătoare sau intimidată.

 Este posibil să nu vă daţi seama de efectul pe care acţiunile dvs. îl au asupra altor lucrători. De exemplu:

 • consideraţi că modul în care dvs. îndepliniţi o sarcină este întotdeauna cel corect?
 • ridicaţi tonul la alţi lucrători?
 • sunteţi sarcastic cu alţi lucrători sau îi trataţi de sus?
 • criticaţi unele persoane în faţa altora?
 • criticaţi erorile minore şi nu lăudaţi munca bine făcută?
 • excludeţi vreun lucrător sau diseminaţi zgomote ori bârfe răutăcioase?

Dacă vă îngrijorează faptul că unele aspecte ale comportamentului dvs. ar putea fi considerate hărţuire sau persecutare, compania dvs. vă va ajuta să eradicaţi aceste aspecte.Totuşi, ar trebui să vă abordaţi superiorul direct şi să solicitaţi ajutor - nu aşteptaţi până ce se înaintează o reclamaţie împotriva dvs.!

Aţi fost victima hărţuirii sau persecuţiei la locul de muncă?

Compania dvs. va trata în mod serios şi confidenţial toate reclamaţiile privind hărţuirea şi persecutarea.

Superiorul dvs. direct de la bord, precum şi directorul de personal de pe uscat au fost instruiţi despre cum să trateze reclamaţiile de hărţuire şi persecutare.Îi puteţi aborda pe oricare dintre aceştia, sau pe amândoi, pentru a raporta orice astfel de incidente cărora le-aţi fost victimă.

Dacă nu vă simţiţi confortabil să înaintaţi personal o reclamaţie, atunci îi puteţi solicita unui prieten sau coleg să facă acest lucru în numele dvs.

Nu veţi fi victimizat de către companie pentru că faceţi o reclamaţie, cu condiţia să nu fie vexantă şi să nu fie făcută cu rea intenţie.

Reţineţi, ceea ce contează este percepţia victimei cu privire la acţiuni.Dacă DUMNEAVOASTRĂ simţiţi că aţi fost victima hărţuirii sau persecutării, atunci compania va acţiona în consecinţă.

Denumirea companiei:

Persoana de contact de la bord:

Persoana de contact de pe uscat:

 


[1] Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă.

Category: Social

Search site ...